Hide Main content block

dichvucongquocgia

TIN NỔI BẬT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

Làm việc với đoàn công tác Quỹ Ả rập xê út

03-08-2022 Hits:7 Tin nổi bật Quản trị trang TTĐT

Làm việc với đoàn công tác Quỹ Ả rập xê út

Ngày 29/7/2022, thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Phạm Văn Thái – Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực tỉnh Hòa Bình đã tham gia làm việc với Đoàn công tác của Quỹ Ả rập Xê...

Mời chào giá hệ thống SPECT-CT

02-08-2022 Hits:37 Tin nổi bật Quản trị trang TTĐT

Ban Quản lý dự án khu vực tỉnh Hòa Bình (BQLDA) là chủ đầu tư, đang có kế hoạch mua sắm hệ thống SPECT-CT cho dự án Mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Để có cơ sở tham khảo giá trang thiết bị y tế trên thị trường,...

Phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2030"

01-08-2022 Hits:10 Tin nổi bật Quản trị trang TTĐT

           Ngày 14/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 837/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác Thông tin đối ngoại của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2030". Theo đó, Đề án gồm các mục tiêu...

Làm việc với phái đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB về Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch Hòa Bình

29-07-2022 Hits:12 Tin nổi bật Quản trị trang TTĐT

Làm việc với phái đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB về Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch Hòa Bình

Từ ngày 18-21/7/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, Ban ngành tổ chức làm việc với phái đoàn khảo sát dự án của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về dự án Phát triển hạ tầng du lịch tỉnh Hòa Bình.           Về...

DỊch vụ công hòa bình

  1. Tin tức tổng hợp

Chỉ thị về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2022

Ngày 18/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2022. Theo đó, đề ra 10 nhiệm vụ chung và cá...

Xem tiếp>>
  1. Thông tin kinh tế - xã hội

Hướng dẫn thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Ngày 08/7/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 2508/SKHĐT-ĐKKD v/v hướng dẫn thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Theo đó các tổ chức, cá nhân muốn thành lập Doanh nghiệp hoặc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả công tác q...

Xem tiếp>>
  1. Tin hoạt động

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại hội nghị về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 20/5/2022

Ngày 24/5/2022, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến để nghe báo cáo về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 20/5/2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ng...

Xem tiếp>>

Video hoạt động

Văn bản mới ban hành

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luậtsokehoach

bokehoach

banner

lykgy
QUY HOACH
 DAUTHAU
 du an dau tu

 BCthogke1

25dichvutjietyeu