Hide Main content block

dichvucongquocgia

TIN NỔI BẬT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

Xin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, các đơn vị trực thuộc Sở Kế…

09-04-2021 Hits:14 Tin nổi bật Quản trị trang TTĐT

Ngày 08/4/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình ban hành Công văn số 818/SKHĐT-VP về việc xin ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. Cụ thể nội dung như sau: Ấn vào đây...

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện, giải nhân các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi từ các nhà…

03-11-2020 Hits:74 Tin nổi bật Quản trị trang TTĐT

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện, giải nhân các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi từ các nhà tài trợ nước ngoài

          Ngày 29/10/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về tình hình thực hiện, giải nhân các chương trình, dự án sử dụng vốn OD và vốn vay ưu đãi từ các nhà...

Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Đoàn công tác của ADB về Dự án xây dựng và nâng cấp hạ tầng du lịch hồ Hòa Bình

12-10-2020 Hits:79 Tin nổi bật Quản trị trang TTĐT

Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Đoàn công tác của ADB về Dự án xây dựng và nâng cấp hạ tầng du lịch hồ Hòa Bình

Ngày 05/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) do ông Andrew Jeffries - Giám đốc Quốc gia làm trưởng Đoàn về dự án “Xây dựng và nâng cấp hạ tầng du lịch...

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân…

09-10-2020 Hits:65 Tin nổi bật Quản trị trang TTĐT

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14...

DỊch vụ công hòa bình

  1. Tin tức tổng hợp
  1. Thông tin kinh tế - xã hội

Video hoạt động

Văn bản mới ban hành

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luậtsokehoach

bokehoach

banner

lykgy