Chiều 26/8/2020, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công (VĐTC) đến ngày 21/8/2020. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Chủ tích

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đến ngày 31/7/2020, UBND tỉnh đã hoàn thành việc giao chi tiết số kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 cho các dự án theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc thực hiện, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Bộ KH&ĐT; kịp thời nắm bắt tình hình giải ngân, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để có sự chỉ đạo, tháo gỡ.

Đến ngày 21/8/2020 toàn tỉnh đã giải ngân được 1.567 tỷ đồng, đạt 36,5% số kế hoạch vốn được tỉnh giao chi tiết đến các dự án. Trong đó, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh giải ngân 905 tỷ đồng, đạt 45,3%; ngân vốn ngân sách T.Ư thực hiện các chương trình mục tiêu giải ngân 167,8 tỷ đồng, đạt 64%; vốn chương trình MTQG giải ngân 344,7 tỷ đồng, đạt 46,1%; vốn nước ngoài (ODA) mới giải ngân được 93,5 tỷ đồng, chỉ đạt 12,7%.

Kết quả giải ngân kế hoạch VĐTC của tỉnh trong 8 tháng đầu năm chưa cao. Còn nhiều chương trình, dự án tỷ lệ giải ngân dưới 50% hoặc chưa giải ngân. Đặc biệt là các dự án ODA có tỷ lệ giải ngân thấp so với cả nước.

Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ giải ngân thấp là do cơ chế chính sách (thực hiện các quy định mới về thẩm định, phê duyệt dự toán, sử dụng chi phí dự phòng theo NĐ số 68/2019/NĐ-CP ngày 4/8/2019 của Chính phủ) và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các công trình bị ảnh hưởng tiến độ thi công do thực hiện giãn cách xã hội. Bên cạnh đó, Một số dự án mua thiết bị, vật tư ở nước ngoài, do dịch bệnh nên không thể thực hiện. Vốn đầu tư từ thu sử dụng đất và nguồn thu xổ số kiến thiết giải ngân phụ thuộc vào nguồn thu, tuy nhiên, trong 8 tháng đầu năm, nguồn thu đạt thấp nên chưa có vốn cấp cho các dự án theo kế hoạch giao để thực hiện. Công tác GPMB, tái định cư còn nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách, người dân chưa đồng thuận, ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án...

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có những công trình, dự án tỷ lệ giải ngân thấp hoặc chưa giải ngân đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để nâng cao tỷ lệ giải ngân đảm bảo đến ngày 31/12/2020 giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh yêu cầu: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cần làm hết trách nhiệm, công trình nào đã có khối lượng thì khẩn trương làm thủ tục nghiệm thu thanh toán; công trình nào dư vốn, chủ đầu tư chủ động đề xuất điều chuyển vốn để tăng tỷ lệ giải ngân. 10 ngày, UBND tỉnh tổ chức giao ban, kiểm điểm tiến độ giải ngân để đôn đốc thực hiện. Cơ quan tham mưu báo cáo định kỳ tiến độ giải ngân từng dự án, trên cơ sở đó nêu cao trách nhiệm của các chủ đầu tư.

Đối với nguồn vốn ODA, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Đây là nút thắt lớn nhất của tỉnh, vì vậy, nếu có điều kiện giải ngân được thì phải đẩy nhanh. Những dự án trì trệ, khó khăn thì điều chuyển vốn cho các dự án khác hoặc đề xuất cắt giảm kế hoạch vốn năm 2020. Lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan đến nguồn vốn ODA cần bám sát thực tế, nắm chắc tình hình để chỉ đạo, đôn đốc kịp thời, thực hiện với nỗ lực cao nhất./.

                                                                                                                                                                                           Quách Hoàng

 

dichvucongquocgia

DỊch vụ công hòa bình

Văn bản mới ban hành

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luậtsokehoach

bokehoach

banner

lykgy